Solan's Blogg

Solan's Blogg

Erkjennelse

Nytt fra SolanPosted by Solan Renolen 2012-08-17 00:22:56

Denne bloggen har eksistert i tre år nå, og det er bare et drøyt år siden jeg gjorde vesentlige endringer på den. Nå sitter jeg og ser på den og må erkjenne at jeg har gjort noe galt. Bloggen har fremdeles kategorier. Det er det da ingen grund til. Den handler da bare om hva jeg opplever.

Det er da ikke behov for mer enn en kategori – Solan. Det er jo det eneste jeg vil si noe om. Det spiller ingen rolle om jeg fisker eller fotograferer. Det er da totalt uten betydning om det kan puttes inn i en kategori det jeg skriver om. Jeg har da ikke noen grunn til å kategorisere mitt eget liv. Jeg er meg. Vanskeligere er det ikke.

Med dette som bakgrunn har jeg startet arbeidet med å omorganisere bloggen. Det meste av det jeg har skrevet vil fortsatt være å finne på bloggen, men noe vil nok forsvinne. Dersom du som leser av bloggen har innvendinger om det som skjer i omorganiseringen vil jeg være glad for en kommentar, men jeg lover ikke å ta alle kommentarer til følge.

smiley

  • Comments(0)//solan.renolen.info/#post326