Solan's Blogg

Solan's Blogg

Street Photography, hva skjer?

Nytt fra SolanPosted by Solan Renolen 2012-10-15 22:49:51

Begrepet Street photography kverner rundt i hodet mitt. Jeg karer ikke å bli kvitt det. Når det gjelder denne sjangeren er det en del ting som er ganske klare for meg. Etter å ha sett på fotografier som folk selv har kategorisert som street photography har det blitt ennå klarere hva street photography er, og bør fortsette å være. Nemlig dokumentasjon av hva som var menneskenes hverdag i det offentligerom på stedet, og tidspunket, hvor bildet ble tatt.

Er det slik i dag?
Mitt svar blir i hovedsak nei. En veldig stor overvekt av de bildene jeg har funnet er fotografier av gater hvor historien om menneskenes hverdag der og da mangler. Det er med andre ord bilder som, i beste fall, dokumenterer gata.Det er forsåvidt greit nok, men det er ikke street photography.

Hvorfor har del blitt slik?
Street photography hadde sin storhets tid fra slutten av attenhundretallet og til en gang på nittenhundrede og syttitallet. I den siste fjerdedelen av nittenhundredetallet skjedde det mye. Utviklingen innenfor elektronikk satte fart. Det førte til en eksplosjon i utvikling og salg av fotoapparater,og av de tjenester man kunne få kjøp i fotoforretninger. Det satte også fart på utviklingen av mulighetene for informasjonsflyt, både for bilder og tekst.
Etterhvert som fler og fler skaffet seg sitt eget kamera synes det som om mange ble mer og mer bekymret for fotografering i det offentlige rom. Mange ble bekymret for å fotografere på gater og streder, og det synes som om flere ble bekymret for å bli fotografert. Jeg finner dette merkelig. Det blir riktig merkelig når vi i dag ser hvor ukritisk mange er til hva de laster opp på Internettet.
Økt informasjonsflyt har redusert nyhetsverdien i street photography, men den historiske dokumentasjonen av menneskenes hverdag er trolig like stor som den alltid har vært. Riktig nok kan vi finne mye informasjon i andre fotografi. Jeg tenker her på slike ting som f.eks. mote. Problemet er bare at den ærligheten som finnes i street photography som regel mangler i andre fotografi.

Hva så?
Det er fremdeles fullt mulig å lage gode bilder i sjangeren street photography, men det er nødvendig at noe gjøres. Dersom ingen ting blir gjort vil bevisstheten om hva street photography er forsvinne, og sjangeren vil dø.

smiley

  • Comments(0)//solan.renolen.info/#post332